Billede: Copyright © 2006, Edition Wilhelm Hansen AS. Gengivet med tilladelse.
Home

Velkommen til Historien om Vor tids musik - VORTIDSMUSIK – version 2.0.

Velkommen til Historien om Vor tids musik - VORTIDSMUSIK interaktiv musikformidling 2.0. til undervisningssektoren og musikinteresserede. Projektets materialer kan benyttes direkte til undervisning fra folkeskolens ældste klasser til studerende på videregående uddannelsesinstitutioner. På gymnasieniveau er det velegnet som inspiration til fagene musik, historie, sprogfag, matematik, mediefag, projekter og tværfaglig undervisning. Historien om Vor tids musik – VORTIDSMUSIK version 2.0. er formidling af grundforskning i musik og medier i perioden 1950-90 til almenheden og er foregået i et innovativt samarbejde mellem musikvidenskab, biblioteker, medie- og kulturvirksomheder, støttet af en række tilskudsgivere, sponsorer og samarbejdsparter. Arbejdet fra arkiv til bruger er forløbet over 11 år fra projektets første vision om tilgængeliggørelse af kulturarvsmaterialer til offentligheden, og hele tilblivelsesprocessen kan man læse om under punktet Projektets historie og materialer.

 

Musikmiljøet i Danmark er i rivende udvikling, og forudsætningen for, at vores kunstnere og musikere trives og skaber nye kunstoplevelser, er en vedvarende tilstedeværelse i de skiftende formidlingsformer, udgivelsesformer og sikring af deres rettigheder. Danmark er et land, der beskytter sine kunstnere gennem Lov om ophavsret, og ved samarbejde mellem musiklivets aktører, udgivere og formidlere, arbejdes der intenst på at sikre dokumentation, rettigheder, synliggørelse og vækst til fremme for menneskers kontakt med musikkulturen i dens mangfoldighed. Kunstområdet er det levende udsagn om et land, dets indbyggere, deres værdier, styrker, svagheder og muligheder. Det giver oplevelser, der udfordrer vore sanser, beriger os mentalt og åndeligt og har stor betydning for vort samfund og dets samspil med en global og åben verden.

 

VORTIDSMUSIK lancerer interaktivt undervisningsmateriale for at inspirere nye generationer til at undersøge deres nærmeste kulturelle rødder og lade undervisere medtage denne del af kulturarven i det stof, der formidles om musik og medier. Undervisningsprojektet har opnået rettigheder til at udforme tekster, opgavesamlinger og interaktivt materiale til brugerne samt udlån af studiesamlinger via Statsbiblioteket og bibliotek.dk.

 

VORTIDSMUSIK materialerne indeholder frem for alt dokumentation af de danske komponister og deres medvirken i medier i perioden 1950-90. De enestående udsendelser og uropførelser af værker i radio og tv er direkte søgbare og suppleret med anbefalinger af cd/dvd-indspilninger og andre udgivelser fra perioden efter Anden Verdenskrig til dokumentation og belysning af hele periodens musikliv. Vi tilbyder gerne at rådgive om fundraising, kildesøgning, arkivforhold, juridiske og ophavsretslige forhold og videregive erfaringer fra vores udgivelsesprojekter.

 

Undervisningsmaterialet er tilrettelagt for brugere med forskellige forudsætninger

• den der ikke har særlige musikalske forudsætninger

• den der har et vist kendskab til musikalske begreber og udtryksformer

• den musikstuderende

 

VORTIDSMUSIK – version 2.0. formidler en spændende periode i dansk musik-, medie- og kulturhistorie i en ny digital form og vil løbende blive opdateret. Vi håber, at brugerne får vakt nysgerrigheden og interessen for det spændende stof, så de mange musikgenrer, der lever side om side, og som allerede gjorde det for 50 år siden lige som i dag, gensidigt kan inspirere hinanden og tilføre vores land nye kulturelle oplevelser. Alle er velkomne til at gå på opdagelse og søge inspiration.


God fornøjelse!
Redaktionen VORTIDSMUSIK – version 2.0.


 
Who's Online
Vi har 4 gæster online